4 Hype

Nárok na placenou nemocenskou (nemocenské dávky během pracovní neschopnosti) vzniká především zaměstnancům (za které nemocenské pojištění platí zaměstnavatel) nebo i podnikatelům (OSVČ), kteří si nemocenské pojištění platí sami. Nezaměstnaní, ženy na mateřské nebo rodičovské, studenti nebo důchodci (s výjimkou pracujících důchodců), nárok na nemocenské dávky nemají.

  • Pracovní neschopnost je placena již od prvního dne (od první neodpracované směny)
  • Za prvních 14 dní (resp. od 1 do 14 dne) pracovní neschopnosti = vyplácí se náhrada mzdy, kterou vám dává zaměstnavatel
  • Od 15 dne pracovní neschopnosti = dostáváte nemocenské dávky
Náhrada mzdy od zaměstnavatele za prvních 14 dní, se na rozdíl od nemocenských dávek od 15 dne, vyplácí za neodpracované směny (nemocenské dávky od 15 dne se pak platí za kalendářní dny). To, kolik je nemocenská od zaměstnavatele se odvíjí od toho, váš průměrný hodinový výdělek.

Redukční hranice platné od 1. 1. 2024 jsou tyto:

  • Do 256,55 Kč/hodina se započítá 90%
  • Do 384,83 Kč/hodina se započítá 60%
  • Do 769,48 Kč/hodina se započítá 30%
  • Vše nad 769,48 Kč se již nijak dále neprojeví