1 Hype

Je to tak jak uvádíte. Čerpání mateřské dovolené se z pohledu posuzování nároku na řádnou dovolenou považuje za výkon práce (naopak čerpání rodičovské dovolené se již za výkon práce neposuzuje, resp. u té se může započíst jen menší část, pokud není čerpána mateřská) – viz paragraf 216, zákoník práce (Zákon číslo 262/2006 Sb.):