6 Hype

Ukončení pracovního poměru, je v zásadě jediný případ, kdy zákoník práce připouští možnost proplacení nevyčerpané dovolené. Jinak je na náhradu mzdy nárok, pouze při čerpání dovolené.

Viz zákoník práce, zákon číslo 262/2006 Sb., paragraf 222:

§ 222 Náhrada za dovolenou

(1) Zaměstnanci přísluší za dobu čerpání dovolené náhrada mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku.

(2) Zaměstnanci přísluší náhrada mzdy nebo platu za nevyčerpanou dovolenou pouze v případě skončení pracovního poměru.

Při ukončení zaměstnání, tedy máte nárok, aby vám zaměstnavatel proplatil nevyčerpané hodiny dovolené. Na důvodu pro ukončení zaměstnání nezáleží.