3 Hype

Na „mateřskou“ (tedy přesněji PPM, peněžitou pomoc v mateřství), máte nárok při splnění dvou hlavních podmínek. V době zahájení PPM (6 – 8 týdnů) před porodem, musíte splňovat podmínku minimální účasti na nemocenském pojištění v rozsahu 270 kalendářních dní. To by u vás mělo být v pořádku. Do těchto 270 kalendářních dní se počítají všechny dny, mezi zahájením a ukončením pracovního poměru, včetně víkendů, svátků nebo i pracovní neschopnosti.