1 Hype

Co se týká možnosti „pronájmu“ městského bytu – obecně platí, že v tomto případě byste nemohla se třetí osobou uzavřít nájemní smlouvu. Vy sama jste ve vztahu k majiteli bytu (město) v pozici nájemce. V takovém případě pak máte možnost uzavírat jenom podnájemní smlouvu.  Obecně také platí, že nájemce bytu, může uzavírat podnájemní smlouvu pouze se souhlasem majitele bytu. Asi nejjednodušší je tedy obrátit se přímo na místní městský úřad, na oddělení kde řeší tuto agendu a informovat se, zda můžete tuto podnájemní smlouvu uzavřít a jaké musí být splněny podmínky.