1 Hype

Druhým aspektem evidence na ÚP, je to, že v době, kdy jste vedená v evidenci uchazečů o zaměstnání za vás zdravotní pojištění hradí stát. Placení zdravotního pojištění je povinné. Pokud ho za vás neplatí stát (nezaměstnaní, studenti, důchodci, dlouhodobě nemocní, ženy v domácnosti, na rodičovské nebo mateřské ap.), nebo pokud ho neplatí zaměstnavatel (zaměstnanci), nebo pokud si ho nehradíte sama (podnikatelé – OSVČ), pak byste si ZP měla platit sama, jako osoba bez zdanitelných příjmů (minimální ZP).