Souhlas majitele bytu s podnájmem

4 Hype

Nárok na dávky hmotné nouze a podnájem v družstevním bytě

Při posuzování nároku na dávky pomoci ve hmotné nouzi se posuzuje především celková majetková a sociální situace žadatele. To jestli bydlíte ve vlastním bytě, v pronajatém bytě, v podnájmu nebo třeba někde na ubytovně nehraje až tak velkou roli. Něco jiného je Zobrazit více →
5 Hype

Může mít pronajímatel trvalé bydliště v pronajímaném bytě?

Pokud pronajímatel pronajímá svůj vlastní byt (osobní nebo družstevní vlastnictví) nebo byt, na který on sám má uzavřenou nájemní smlouvu (i když tam už by se pak nejednalo o pronájem ale podnájem), pak není důvod, aby nemohl mít v tomto bytě Zobrazit více →
4 Hype

Příspěvek na bydlení v podnájmu?

Na úvod je potřeba říci, že příspěvek na bydlení může být poskytnut pouze v případě, že jsou splněny všechny podmínky. Mezi ty hlavní podmínky pro nárok na příspěvek na bydlení patří především to, že se jedná o byt/dům v osobním či družstevním Zobrazit více →
4 Hype

Podnájem části obecního bytu – potřebuju souhlas?

V případě, že byste chtěla uzavřít podnájemní smlouvu s nějakou třetí osobou, a pronajmout jí část bytu, ve kterém jste sama s nájemcem, pak platí, že zpravidla bývá vyžadován souhlas pronajímatele – v tomto případě města.  Obecně platí, že pokud Zobrazit více →
3 Hype

Příspěvek na bydlení pro studenta střední školy

O příspěvek na bydlení si můžete požádat, pouze pokud se jedná o bydlení v nájmu (nebo pokud by šlo o váš byt v osobním vlastnictví nebo případně družstevní byt). Pokud byste měl uzavřenou pouze podnájemní smlouvu, tak u ní již Zobrazit více →
1 Hype

Pronájem městského bytu při pobytu v zahraničí

Co se týká možnosti „pronájmu“ městského bytu – obecně platí, že v tomto případě byste nemohla se třetí osobou uzavřít nájemní smlouvu. Vy sama jste ve vztahu k majiteli bytu (město) v pozici nájemce. V takovém případě pak máte možnost Zobrazit více →