5 Hype

Pokud pronajímatel pronajímá svůj vlastní byt (osobní nebo družstevní vlastnictví) nebo byt, na který on sám má uzavřenou nájemní smlouvu (i když tam už by se pak nejednalo o pronájem ale podnájem), pak není důvod, aby nemohl mít v tomto bytě i trvalé bydliště. Tím, že je to jeho byt, tak v něm pochopitelně může mít i trvalé bydliště.

Vy jako nájemník si pak v daném bytě můžete zřídit trvalý pobyt. Nepotřebujete souhlas majitele bytu. Je to spíše naopak. Majitel bytu vám nemůže bránit v tom, abyste si v bytě zařídila trvalé bydliště. Nemůže vám to ani zakázat v nájemní smlouvě. Pokud by nájemní smlouva obsahovala nějaké takové ustanovení, pak by to bylo v rozporu s občanským zákoníkem a dané ustanovení by bylo neplatné.