4 Hype

V případě, že byste chtěla uzavřít podnájemní smlouvu s nějakou třetí osobou, a pronajmout jí část bytu, ve kterém jste sama s nájemcem, pak platí, že zpravidla bývá vyžadován souhlas pronajímatele – v tomto případě města.  Obecně platí, že pokud by vám město souhlas neudělilo a vy jste i přesto daný byt přenechala k užívání nějaké jiné osobě, pak by to mohlo být považováno za hrubé porušení povinností.