7 Hype

Sociální dávku příspěvek na bydlení je možné získat, pokud bydlíte:

  • Byt/dům v osobním vlastnictví
  • Družstevní byt („majitel“ družstevního bytu)
  • Nájemní smlouva v bytě/domě, uzavřená s přímým majitelem objektu

Pokud bydlíte v nájemním bytě, pak záleží na tom, zda máte nájemní smlouvu (pronájem) nebo podnájemní smlouvu (podnájem).

Nájemní smlouvu můžete uzavřít pouze s majitelem bytu/domu. Podnájemní smlouvu uzavíráte s tím, kdo má sám uzavřenu nájemní smlouvu.

Pokud tedy máte pronajatý byt přímo od majitele bytu/domu, pak se jedná o nájemní smlouvu, a můžete si požádat o příspěvek na bydlení.

Pokud byste ale měla uzavřenou smlouvu s tím, kdo není faktickým majitelem objektu (bytu/domu), pak by se už jednalo o podnájem, a pak není možné žádat o příspěvek na bydlení.