Zákon nájem a podnájem

7 Hype

Příspěvek na bydlení a nájemní smlouva

Sociální dávku příspěvek na bydlení je možné získat, pokud bydlíte: Byt/dům v osobním vlastnictví Družstevní byt („majitel“ družstevního bytu) Nájemní smlouva v bytě/domě, uzavřená s přímým majitelem objektu Pokud bydlíte v nájemním bytě, pak záleží na tom, zda máte nájemní smlouvu (pronájem) nebo podnájemní Zobrazit více →
6 Hype

Jak vystěhovat bývalou přítelkyni

V tomto případě vám asi doporučím, abyste se obrátil přímo na právníka. Nejsem právník, a tak vám mohu poskytnout jen obecné rady. Ve vámi zmiňovaném případě jsou totiž možné dva pohledy: Tím prvním je to, že vaše (bývalá) přítelkyně užívá byt Zobrazit více →
6 Hype

Mohu manželce zakázat bydlet v mém domě?

Co se týká vašeho dotazu na možnost uzavření nájemní smlouvy se současnou manželkou a případné zrušení trvalého bydliště, pak by záleželo na tom, kdy byste toto chtěl řešit. V době, kdy nejste rozvedeni, to v zásadě nepřichází v úvahu. Společné bydlení manželů je Zobrazit více →
4 Hype

Příspěvek na bydlení v podnájmu?

Na úvod je potřeba říci, že příspěvek na bydlení může být poskytnut pouze v případě, že jsou splněny všechny podmínky. Mezi ty hlavní podmínky pro nárok na příspěvek na bydlení patří především to, že se jedná o byt/dům v osobním či družstevním Zobrazit více →
4 Hype

Podnájem části obecního bytu – potřebuju souhlas?

V případě, že byste chtěla uzavřít podnájemní smlouvu s nějakou třetí osobou, a pronajmout jí část bytu, ve kterém jste sama s nájemcem, pak platí, že zpravidla bývá vyžadován souhlas pronajímatele – v tomto případě města.  Obecně platí, že pokud Zobrazit více →
1 Hype

Pronájem městského bytu při pobytu v zahraničí

Co se týká možnosti „pronájmu“ městského bytu – obecně platí, že v tomto případě byste nemohla se třetí osobou uzavřít nájemní smlouvu. Vy sama jste ve vztahu k majiteli bytu (město) v pozici nájemce. V takovém případě pak máte možnost Zobrazit více →