6 Hype

To, zda je žadatel o příspěvek na bydlení důchodce, nehraje žádnou roli. Podmínky, pro tuto sociální dávku, jsou pro všechny stejné (pro důchodce, pro studenty, pro zaměstnance, pro nezaměstnané, atd. …).

Roli nehraje ani to, kde má žadatel trvalé bydliště. Nárok na příspěvek, je tam, kde skutečně bydlí (i kdyby tam neměl trvalý pobyt).

To, že jsou rozvedení, také nehraje roli – podstatné je to, že spolu sdílí společnou domácnost (a podílí se společně na nákladech na živobytí).

O příspěvek na bydlení, si může požádat majitel bytu/domu, nebo ten, kdo má uzavřenu nájemní smlouvu. Musí se jednat o nájemní smlouvu, nesmí to být podnájem.

Pokud mají zmínění dva lidé v důchodu, sjednanou nájemní smlouvu na byt/dům, kde bydlí, pak je možné podat žádost. Souhlas majitele domu/bytu, k žádosti o příspěvek na bydlení, není vůbec potřeba – je ale potřeba doložit nájemní smlouvu