3 Hype

Řada majitelů bytů, kteří je mají jako investici na pronájem, se poměrně běžně setkávají se situací, kdy je nájemník v exekuci. Pokud se chystáte, pronajmout byt, a obáváte se problémových nájemníků, pak si je můžete předem prověřit.

Před uzavřením nájemní smlouvy, se také vyplatí podrobný soupis vybavení, abyste se vyhnuli zabavení vašeho majetku v exekuci. Při exekuci na majetek, máte možnost uplatnit námitky (do 30 dní), nebo podat vylučovací žalobu k soudu.

Exekutor, má poměrně velká práva. Může tedy vstupovat i do bytu, který není majetkem dlužníka, pokud se oprávněně domnívá, že tam dlužník bude mít nějaký majek.

To se týká situací, kdy dlužník bydlí v pronajatém bytě, ve kterém ani nemá vedené trvalé bydliště. Trvalý pobyt, má obecně jen velmi malý význam. Slouží jen pro evidenci. Pro exekutora není údaj o trvalém bydlišti nijak zavazující.

Pokud bude mít exekutor důvodné podezření, že zde dlužník bydlí a přechovává nějaký majetek, je oprávněn vstoupit do bytu a provést exekuční soupis majetku.