Vylučovací žaloba při exekuci

6 Hype

Exekuce na majetek: Jaké věci nesmí zabavit exekutor?

V případě existence pohledávky (dluhu), může být nárok věřitele uspokojen zabavením a prodejem majetku dlužníka. Obecně má exekutor tři různé možnosti, jak vymáhat dlužné peníze. Jsou to buď exekuční srážky ze mzdy, zablokování účtu v bance (exekuce přikázáním pohledávky) nebo právě zabavení Zobrazit více →
5 Hype

Vzor: Návrh na zastavení exekuce na účet v bance

V případě, že vám exekutor zablokuje účet v bance (exekuce přikázáním pohledávky na účet povinného), na který vám současně chodí pouze nezabavitelná část mzdy nebo třeba důchodu, která vám má dle zákona zůstat po provedení exekučních srážek ze mzdy, pak je možné Zobrazit více →
2 Hype

Vzor: Exekuce na majetek – návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu

V případě exekuce na majetek mohou nastat situace, kdy se exekutor bude pokoušet „zabavit“ (pojmout do soupisu), i věci které nejsou majetkem dlužníka. Movité předměty, které jsou naopak vaším majetkem. Pokud k tomu dojde, je nutné se bránit. Musíte si ale dát Zobrazit více →
4 Hype

Poradna: Pronájem bytu – trvalý pobyt nájemníka a exekuce?

Podle příslušných zákonů, v zásadě nemáte možnost, jako majitel bytu, zakázat nájemníku, aby si v bytě zřídil trvalý pobyt. Resp. nájemník se může obrátit na příslušný úřadu (oddělení evidence obyvatel na městském úřadu dané městské části, kde se byt nachází). Zde předloží Zobrazit více →
1 Hype

Exekuce na mateřskou a příjem z DPP

Jen pro upřesnění, podle udávané částky 7600 Kč, se domnívám, že nyní nejste na „mateřské dovolené“ (MD), ale že se jedná o rodičovský příspěvek. Ale to v zásadě nic nemění. V případě, že je proti vám vedena exekuce, pak platí, že by Zobrazit více →
1 Hype

Dá se ošetřit trvalý pobyt s ohledem na možné exekuce nebo dluhy?

Institut trvalého pobytu dané osobě nezakládá žádný zvláštní právní vztah ve smyslu vlastnictví daného bytu nebo něco podobného. Samotný trvalý pobyt je myslím spíše „historický“ přežitek, který se v českých právních předpisech objevuje spíše ze setrvačnosti (a z pohodlnosti). Trvalý Zobrazit více →
12 Hype

Exekuce v podnájmu – zabavení majetku

Exekutor může provést exekuci majetku v místě, kde se dlužník zdržuje. Nemusí se ale nijak vázat na místo trvalého bydliště. Tedy to, že má přítelkyně trvalé bydliště na městském úřadu, není žádná spolehlivá ochrana před exekucí na majetek. Pokud exekutor Zobrazit více →