5 Hype

Exekuce je postup při vymáhání dluhů. Stát, úřady, instituce, firmy nebo i běžní lidé, mohou prostřednictvím exekutora vymáhat dluhy (a nemusí se jednat jen o peníze (dluhy), v exekuci je možné vymáhat i nefinanční závazky, jako splnění nějaké povinnosti – umožnit přístup do bytu, na pozemek, omluvit se, apod.).

Exekutor (státem a soudem pověřená „úřední“ osoba), má poměrně široké možnosti. Může vstupovat do bytu i bez souhlasu majitele/nájemníka, nebo i bez přítomnosti dlužníka. Může zabavit vybavení bytu (nebo i celý byt/dům) a prodat jej v exekuční dražbě. Může nařídit srážky ze mzdy, zablokovat účet v bance nebo třeba „zabavit“ řidičský průkaz.

I dlužník v exekuci, ale má svoje práva:

Proti samotné exekuci je možné se bránit u soudu nebo u exekutora. Bránit se může jak dlužník, tak případně i kdokoliv jiný, jehož práva jsou zasažena postupem exekutora (například podáním vylučovací žaloby, uplatněním námitky, odvoláním, apod.).

Na postup exekutora, je možné si stěžovat u exekutorské komory, nebo přímo na Ministerstvu spravedlnosti.