7 Hype

Nezabavitelná částka, se průběžně mění. Například v minulém roce, se nezabavitelné minimum zvyšovalo celkem 4x. To ale byla trochu extrémní situace.

V roce 2023, se nezabavitelná částka zvyšovala pouze na začátku roku (zvýšení od 1. 1. 2023). A další změna už letos asi nebude. Další změna, bude pravděpodobně až od začátku roku 2024.

Nezabavitelné minimum při exekuci a insolvenci, se vypočítá z toho, kolik jsou aktuální normativní náklady na bydlení a jaké je životní minimum jednotlivce.

Základní nezabavitelné minimum, jsou dvě třetiny ze součtu normativních nákladů na bydlení a z toho, kolik je životní minimum:

  • Od 1. 1. 2023 je tato základní nezabavitelná částka stanovena na 13 638 Kč

Kromě toho, může být při exekuci nebo insolvenci, nárok i na vyšší nezabavitelnou částku. Pokud má dlužník manželku nebo manžela, nebo případně i nějaké děti, ke kterým má vyživovací povinnost, pak se nezabavitelné minimum zvyšuje o jednu čtvrtinu, za každou takovou osobu.