9 Hype

Prvního září 2023, podepsal prezident Pavel změnu zákona o důchodovém pojištění, která přináší nové podmínky pro valorizace důchodů a pro předčasné důchody. V médiích to vypadalo jako „obrovské“ drama. Podepíše prezident, nebo ne? Stihne se podpis ještě v srpnu (aby mohl zákon platit už od začátku září) nebo ne? Ve výsledku, ale zase tak o moc nešlo.

Na tom, kolik dostanou důchodci přidáno od začátku ledna 2024, se vůbec nic nemění (je úplně jedno, jestli nové podmínky pro valorizace důchodů platí od začátku září nebo až od začátku října, od začátku roku 2024, se budou důchody zvyšovat o cca 400 Kč podle nových/i podle starých podmínek).

Rozdíl v tom, od kdy bude platit nový zákon (nyní to bude až od 1. října 2023), hraje roli u předčasných důchodů. Zde může být pár tisíc lidí (odhad je cca 10 tisíc), pro které to znamená nějaký praktický rozdíl. Rozhodně to ale nebudou nějaké „velké miliardy“, které bude stát platit „navíc“.

Od začátku roku 2024, se budou zvyšovat všechny důchody (starobní, invalidní, vdovské a vdovecké, sirotčí). Pravidelná valorizace na začátku roku, je dána zákonem. A na tom nic nemění ani nové podmínky pro valorizace důchodů.

Od 1. 1. 2024 budou důchody o něco „málo“ vyšší:

  • Od 1. 1. 2024 by se měla zvýšit základní složka důchodů o cca 400 Kč
  • Jedná předběžný údaj, finální potvrzení bude během následujících několika dní (v první polovině září, až ČSÚ zveřejní údaj o průměrné mzdě za 3Q 2023)
  • Základní složka by se měla zvýšit na cca 4 440 Kč (v roce 2023 je to 4040 Kč)
  • Procentní složka se od 1. 1. 2024 zvyšovat nebude
  • Všechny důchody se zvýší stejně (všichni důchodci dostanou přihnáno 400 Kč, pokud má někdo souběh více důchodů, např. starobní důchod a vdovský důchod, pak dostane 400 Kč jenom jednou)
  • Nové podmínky pro valorizace důchodů nehrají u zvýšení od 1. 1. 2024 žádnou roli