5 Hype

V zákonu o státní sociální podpoře (zákon číslo 117/1995 Sb.), jsou v paragrafu 24 (a dále), definovány podmínky, pro nárok na příspěvek na bydlení.

1) Na tuto sociální dávku může mít nárok vlastník nemovitosti (nebo jeho/její manžel/manželka, apod.).

2) Nárok dále může být, na základě nájemní smlouvy.

3) Případně by se mohlo jednat i o podnájemní smlouvu (předmětem podnájmu ale musí být celý dům/byt).

4) Na příspěvek na bydlení, může být nárok i při užívání bytu/domu na základě věcného břemene

Pro nárok na příspěvek na bydlení, tedy musí existovat nějaký právní vztah k danému bytu/domu. Žadatelem může být vlastník, nájemník, podnájemní, apod.

Pokud by se jednalo o osobu, která nemá žádný právní vztah k bytu/domu, tak nemůže ani podávat žádost o příspěvek.