Byt v osobním vlastnictví a věcné břemeno

1 Hype

Příspěvek na živobytí v roce 2017 a byt v osobním vlastnictví

V případě posuzování nároku na dávky pomoci ve hmotné nouzi, kam spadá i příspěvek na živobytí se posuzuje celková majetková a sociální situace žadatele. Zatímco u většiny jiných sociálních dávek (například třeba porodné nebo přídavky na dítě) se hodnotí čistě výše Zobrazit více →
7 Hype

Příspěvek na živobytí v roce 2017

U velké většiny sociálních dávek (a patří sem právě i Příspěvek na živobytí), se pro účely přiznání nároku na sociální dávku posuzují zpravidla osoby obývající společnou domácnost. Tedy osoby, které sdílí společný byt, a které se společně podílí na úhradě Zobrazit více →