7 Hype

U velké většiny sociálních dávek (a patří sem právě i Příspěvek na živobytí), se pro účely přiznání nároku na sociální dávku posuzují zpravidla osoby obývající společnou domácnost. Tedy osoby, které sdílí společný byt, a které se společně podílí na úhradě nákladů na živobytí. Tedy tak jak píšete, osoby, které bydlí společně v jednom bytě nebo domě, které společně „hospodaří“. To, jestli se jedná o příbuzné, nebo jen „spolubydlící“, nehraje až tak velkou roli.