6 Hype

Jednou z hlavních sociálních dávek je i příspěvek na živobytí (doplatek do životního minima). Na tuto dávku mají nárok osoby ve hmotné nouzi (zpravidla ti, kdo mají jen nízké, nebo vůbec žádné příjmy). Příspěvek na živobytí tedy slouží k zajištění základních životních potřeb (živobytí).

Na rozdíl od některých jiných sociálních dávek, kde rozhoduje o nároku pouze výše příjmu, se u dávek hmotné nouze posuzuje celková majetková a sociální situace.

Tedy mimo jiné se může posuzovat i to, zda má osoba ve hmotné nouzi i nějaké úspory nebo majetek, který by mohla využít pro zlepšení své finanční situace. Nebo zda se adekvátně snaží o zlepšení své finanční situace (například tím, že si bude hledat aktivně novou práci).

V následující kalkulačce si můžete vypočítat, zda máte v roce 2022 nárok na příspěvek na živobytí, a kolik byste mohli dostat. Příspěvek na živobytí je možné vyřídit na Úřadu práce (jako i jiné sociální dávky).

Kvůli tomu, že je v roce 2022 velmi vysoká inflace (válka na Ukrajině, prudké zdražení elektřiny a plynu, zdražení potravin i všeho ostatního), rozhodla vláda s platností od 1. dubna 2022, o zvýšení životního a existenčního minima o 10%. O dalším zvýšení by se mělo jednat na konci roku 2022 (předběžně by se tím vláda měla zabývat v listopadu 2022).