5 Hype

Pokud by vás zajímalo, kolik je daň z dědictví, tak na podobnou otázku, je velmi jednoduchá odpověď. Z dědictví se neplatí žádná daň. Dědická daň byla zrušena od roku 2014. Dědictví je vnímáno, jako bezúplatné nabytí. A jako takové je osvobozeno od daně z příjmů.

Něco jiného jsou ale notářské poplatky (odměna notáře). Dědictví totiž vždy musí vyřizovat notář, a ten má nárok na odměnu.

Notář, který je pověřen vyřízením dědictví, má nárok na odměnu. A to i v případě, že se žádný majetek nedědí. I tak je nutné zaplatit určitý poplatek.

  • Notář má nárok na poplatek 1000 Kč i z pozůstalostního řízení, které bylo zastaveno (dříve to bylo jen 400 Kč)
  • Minimální poplatek pro notáře, za vyřízení dědictví je nově 2000 Kč (dříve to bylo jen 600 Kč)

Odměna notáře se dále odvíjí od hodnoty dědictví:

  • Z prvních 500 000 Kč se platí poplatek 2% (minimálně 2000 Kč)
  • Z částky nad 500 000 Kč do 1 000 000 Kč se platí 0,9%
  • Z částky nad 1 000 000 Kč do 3 000 000 Kč se platí 0,5%
  • Z částky nad 3 000 000 Kč do 20 000 000 Kč se platí 0,1%
  • Z částky nad 20 miliónů korun se už nic dalšího neplatí