11 Hype

Od státu je možné získat různé sociální dávky. Většina z nich je určena těm kdo mají nízké příjmy. Pro ty, kdo mají velmi nízké (nebo žádné či nedostatečné) příjmy, jsou určeny především dávky hmotné nouze. Pokud je někdo úplně bez příjmu (nebo má jen velmi nízký příjem), může získat příspěvek na živobytí (doplatek do životního minima).

Na příspěvek může mít nárok jak jednotlivec, tak i rodina (skupina osob ve společné domácnosti). U dávek hmotné nouze (kam kromě příspěvku na živobytí, patří i doplatek na bydlení), se neposazuje pouze příjem žadatele, ale hodnotí se celková sociální a majetková situace.

Na příspěvek na živobytí má nárok především:

  • Ten, kdo má na území ČR trvalé bydliště a skutečně zde pobývá (má zde skutečné bydliště)
  • Ten, kdo je osoba ve hmotné nouzi (jeho příjem, resp. příjem všech společně posuzovaných osob nedosahuje částky na živobytí)
  • Osoba starší 68 roků (nebo příjemce starobního či invalidního důchodu)
  • Nezaměstnaný (pokud má nárok na podporu nebo se aktivně snaží hledat práci, třeba už jen tím, že je vedený v evidenci úřadu práce)
  • Rodič na mateřské nebo rodičovské dovolené (péče o dítě do 4 roků)
  • Zaměstnanec (který pracuje alespoň 20 hodin měsíčně a má nedostatečné příjmy)
  • Nezaopatřené dítě
  • Ten kdo je na neschopence (v dočasné pracovní neschopnosti)
  • A jiné případy