8 Hype

Pro výpočet poměrné části dovolené (pokud vám nevzniká nárok na dovolenou za kalendářní rok), je rozhodující počet odpracovaných týdnů (násobků týdenní pracovní doby). Za každý odpracovaný týden (např. za 40 odpracovaných hodin), vám vzniká nárok na jednu dvaapadesátinu (1/52) z roční dovolené.

O celkové délce dovolené, rozhoduje vaše týdenní pracovní doba, a kolik týdnů dovolené máte.

I když od začátku roku 2021, platí novela zákoníku práce, která stanovuje délku dovolené v zaměstnání v hodinách, základní výměra dovolené je stanovena v týdnech.

Minimální délka dovolené, je určena zákoníkem práce (paragraf 212 ZP):

  • 4 týdny = základní minimální délka dovolené
  • 5 týdnů = v některých profesích, je minimální délka dovolené delší (jedná se například o státní zaměstnance, zaměstnance uzemní samosprávy, příspěvkových organizací apod.)
  • 8 týdnů = ve školství