8 Hype

Invalidní důchod se podobně, jako i všechny ostatní důchody, skládá ze dvou částí:

  • Základní složka důchodu = 3900 Kč (je stejná pro všechny typy důchodů a podléhá pravidelné valorizaci)
  • Procentní složka důchodu = vypočítá se individuálně, na základě doby pojištění a osobního vyměřovacího základu, u invalidního důchodu je to minimálně 770 Kč

Výpočet výše procentní části invalidního důchodu, je ovlivněn stupněm uznané invalidity. Z výpočtového základu (harmonizovaný souhrn všech vyměřovacích základů během získané doby pojištění) se za každý rok započítá:

  • u invalidního důchodu pro invaliditu prvního stupně 0,5 %
  • u invalidního důchodu pro invaliditu druhého stupně 0,75 %
  • u invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně 1,5 %
Výpočet výše invalidního důchodu, se provádí ke dni vzniku nároku na příslušný důchod. Výpočet procentní části důchodu, se provádí na základě získané doby pojištění (pro nárok na invalidní důchod, je potřeba splnit podmínku určité minimální doby zaměstnání, výjimkou je tzv. „invalidita z mládí“ nebo invalidita následkem pracovního úrazu).