7 Hype

Průměrný starobní důchod v ČR byl v roce 2022 ve výši 15 425Kč (viz údaje Českého statistického úřadu). Do tohoto průměru jsou započítány ale i všechny předčasné důchody, které jsou zpravidla podstatně nižší než řádný starobní důchod. Průměrný důchod se liší i podle toho, jestli jej pobírá žena nebo muž:

  • Průměrný starobní důchod u muže = 16 900 Kč
  • Průměrný starobní důchod u ženy = 14 060 Kč

Průměrný invalidní důchod  byl tento:

  • Průměrný invalidní důchod (III. stupeň invalidity) = 13 422 Kč
  • Průměrný invalidní důchod (II. stupeň invalidity) =  8 942
  • Průměrný invalidní důchod (I. stupeň invalidity) =  7 642

Průměrný vdovský důchod byl tento:

  • Průměrný vdovský důchod vyplácený samostatně = 10 024

Průměrný vdovecký důchod byl 0 tento:

  • Průměrný vdovecký důchod vyplácený samostatně = 9 004 Kč

Průměrný sirotčí důchod byl 0 tento:

  • Průměrný vdovecký důchod vyplácený samostatně = 8 004 Kč