9 Hype

Vdovský důchod, patří společně s vdoveckým a sirotčím důchodem, mezi tzv. pozůstalostní důchody. Nárok na tento důchod, vzniká při smrti manžela, pokud jsou splněny příslušné podmínky (viz dále). Nárok na vdovský důchod je po dobu jednoho roku (nebo případně i delší dobu).

Nárok na vdovský důchod, vzniká pouze při úmrtí manžela. Pokud spolu lidé nežijí v manželství, ale je to jen druh (nebo družka u vdoveckého důchodu), pak na tento důchod bohužel není nárok.

V následující kalkulačce si můžete spočítat, kolik je vdovský důchod, na který můžete mít v roce 2022 nárok. V doprovodném textu se pak dozvíte i další užitečné informace, kdo má nárok, jaké jsou podmínky, nebo jak a kde vyřídit žádost o vdovský důchod.

Nárok na vdovský důchod je při smrti manžela. Pokud by se jednalo jen o druha (či družku v případě vdoveckého důchodu), pak na tento pozůstalostní důchod není nárok.

Na vdovský důchod ale nevzniká nárok „automaticky“. Pouze za předpokladu, že zesnulý měl starobní nebo invalidní důchod. Nebo že splňoval podmínky (k datu úmrtí), pro nárok na některý důchod (tj. splňoval minimální dobu účasti na důchodovém pojištění pro invalidní či starobní důchod).