10 Hype

Zákon pak definuje buď životní či existenční minimum jednotlivce – tedy osoby, která je posuzována jako samostatně žijící jednotlivec. Pro jednotlivce jsou v roce 2022 platné tyto částky:

  • Životní minimum jednotlivce od 1. 4. 2022 = 4250 Kč (do 31.3.2022 bylo 3860 Kč)
  • Existenční minimum jednotlivce od 1. 4. 2022 = 2740 Kč (do 31. 3. 2022 bylo 2490 Kč)

Nebo se stanovuje životní minimum pro rodinu (resp., přesněji skupinu společně posuzovaných osob). Zde není ani tak rozhodující příbuzenská vazba, jako spíše to, že se jedná o osoby, které například obývají společnou domácnost (a podílí se společné na nákladech na živobytí či bydlení). V takovém případ se pak životní minimum počítá jako součet částek připadajících na jednotlivé členy rodiny/společné domácnosti.

Od 1. 4. 2022, dochází ke zvýšení o 10%:

  • První dospělá osoba ve společné domácnosti = 3910 Kč (měsíčně)
  • Druhá a další dospělá osoba (*) ve společné domácnosti = 3530 Kč (měsíčně)
  • Nezaopatřené (**) dítě do 6 roků = 2170 Kč (měsíčně)
  • Nezaopatřené dítě (**) 6 – 15 roků = 2670 Kč (měsíčně)
  • Nezaopatřené dítě (**) 15 – 26 roků = 3050 Kč (měsíčně)