1 Hype

V případě posuzování nároku na dávky pomoci ve hmotné nouzi, kam spadá i příspěvek na živobytí se posuzuje celková majetková a sociální situace žadatele. Zatímco u většiny jiných sociálních dávek (například třeba porodné nebo přídavky na dítě) se hodnotí čistě výše příjmu za dané období, u dávek pomoci ve hmotné nouzi se kromě samotného příjmu může posuzovat i majetek žadatele.

Posuzuje se tedy mimo jiné to, zda osoba ve hmotné nouzi nemá nějaký majetek, který by případně bylo možné prodat a tím zvýšit příjem dané osoby. Viz zákon o hmotné nouzi, zákon 111/2006