Zákon přídavky na bydlení

4 Hype

Nárok na příspěvek na bydlení v případě kategorie plátce péče o dítě do 7let věku

Dávky hmotné nouze a příspěvek na bydlení, který spadá pod „běžné“ sociální dávky, jsou dvě odlišné věci. Každá z nich se řídí jiným zákonem. U dávek hmotné nouze, se mimo jiné sleduje i to, zda se žadatel o dávku aktivně snaží Zobrazit více →
4 Hype

Příspěvek na bydlení – manželka má trvalé bydliště jinde

O příspěvek na bydlení si můžete požádat v bytě nebo domě, ve kterém máte uzavřenu platnou nájemní smlouvu, nebo v bytě/domě, který je vašem osobním (družstevním) vlastnictví. Podstatné je tedy to, jestli je nájemní smlouva uzavřena na vaše jméno (nebo jestli jste Zobrazit více →
7 Hype

Příspěvek na bydlení – trvalý pobyt majitele bytu

U příspěvku na bydlení se jako společně posuzované osoby posuzují všechny osoby, které mají v daném bytě nebo domě vedené trvalé bydliště. A není vyžadováno, aby tyto osoby spolu skutečně trvale žili nebo se podíleli na úhradě nákladů na bydlení. Viz Zobrazit více →
2 Hype

Příspěvek na bydlení – vadí trvalý pobyt majitele bytu?

Pro nárok na příspěvek na bydlení musí být splněny především tyto hlavní podmínky: máte uzavřenu platnou nájemní smlouvu (což byste měla splňovat), máte v bytě vedené trvalé bydliště (opět byste měla splňovat), doložíte náklady na bydlení za předchozí kalendářní čtvrtletí, a Zobrazit více →
3 Hype

Příspěvek na bydlení – na jak dlouho?

U sociálních dávek (kam spadá i vámi zmíněný příspěvek na bydlení), to obecně funguje tak, že jsou, buď dávky, které se vyplácí jednorázově při nějaké životní události – například porodné při narození dítěte. Nebo jsou sociální dávky, které se vyplácí Zobrazit více →
3 Hype

Příspěvek na bydlení – z čeho se vypočítává výše?

Dále pak u příspěvku na bydlení záleží na počtu osob, které mají v daném bytě trvalý pobyt. Tedy ne podle toho kolik lidí v daném bytě skutečně bydlí, ale právě podle toho, kolik zde má trvalé bydliště. Podle toho se pak odvíjí Zobrazit více →
1 Hype

Příspěvek na bydlení – vrácené přeplatky

U příspěvku na bydlení, se dokládají příjmy a výdaje na bydlení vždy za předchozí kalendářní čtvrtletí. A na základě toho, jaké v tomto období byly příjmy/výdaje za bydlení, se pak přiznává dávka na další 3 měsíce. Pokud je vám vrácen Zobrazit více →
2 Hype

Přídavky na děti, příspěvek na bydlení

Na tento váš dotaz není možné jednoduše odpovědět. Jak to bude s nárokem na jednotlivé dávky, pokud se váš manžel odstěhuje, bude záležet na různých okolnostech. Třeba u příspěvku na bydlení bude mimo jiné záležet na tom, zda bude mít Zobrazit více →