4 Hype

Pro nárok na mateřskou (resp. peněžitou pomoc v mateřství) jsou dvě hlavní podmínky. Tou první je to, že v době podání žádosti o PPM (6 – 8 týdnů před porodem) splňujete podmínku účasti na nemocenském pojištění v rozsahu nejméně 270 kalendářních dní v posledních dvou letech. Druhou podmínkou je pak to, že v době podání žádosti jste stále zaměstnána (účastníkem nemocenského pojištění), nebo v ochranné lhůtě až 180 dní od skončení posledního zaměstnání (poslední pojištěné činnosti).