9 Hype

Co se týká ukončení pracovního poměru po skončení rodičovské dovolené, tak jsou v zásadě 3 možnosti. Tedy – výpověď dá zaměstnavatel, výpověď dáte vy nebo bude pracovní poměr ukončen dohodou. Nejvýhodnější by pro vás pochopitelně bylo, aby vám výpověď dal zaměstnavatel. V takovém případě byste měla mít nárok na mzdu za dva měsíce (výpovědní lhůta), a dále pak i na odstupné (jeho výše se odvíjí podle doby, po kterou jste pro daného zaměstnavatele pracovala).