6 Hype

Základní podpůrčí doba nemocenské (doba, po kterou je nárok na nemocenské dávky), je maximálně 380 dní od začátku neschopenky.

Po uplynutí této doby (cca 1 rok), je možné požádat o prodloužení podpůrčí doby (prodloužení výplaty nemocenské). Není to ale automatické a má to řadu omezení.

Celkem je možné podpůrčí dobu prodloužit až o dalších 350 dní. Je ale nutné žádat opakovaně, prodlužuje se vždy maximálně o 90 dní (o 3 měsíce).

K prodloužení může dojít pouze v případě, že se dá očekávat, že se během této doby uzdravíte (pokud lze očekávat, že pojištěnec v krátké době, nejdéle však v době 350 kalendářních dnů, nabude pracovní schopnost).

O případném prodloužení nemocenské, tedy rozhodují individuální zdravotní důvody (ty já nijak neposoudím). O stanovisku vašeho lékaře, bude také následně rozhodovat posudkový lékař ČSSZ, a případné schválení prodloužení, je poměrně přísné (nemalá část žádostí bývá zamítnuta).