9 Hype

Až před Nejvyšší soud doputovala záležitost ohledně výpočtu nezabavitelné částky. V roce 2022, došlo totiž k poměrně zásadní nejasnosti, ve výkladu zákona.

Ministerstvo spravedlnosti doporučovalo jeden postup (výhodnější pro dlužníky), některé insolvenční soudy a všichni exekutoři zase prosazovali jiný postu (méně výhodný pro dlužníky, ale výhodnější pro věřitele).

Nejvyšší soud ale definitivně rozhodl, že lidé v exekuci nebo insolvenci, mají nárok na vyšší nezabavitelnou částku. A tím se jim bude i méně strhávat ze mzdy, z platu, z důchodu, z nemocenské, nebo z jakéhokoliv jiného příjmu, který podléhá insolvenčním nebo exekučním srážkám.

Výpočet nezabavitelné částky, je poměrně jednoduchý. Tak tomu alespoň bylo až do ledna 2022.

Základní nezabavitelné minimum (stejné při exekuci i insolvenci) se vypočítá jako 3/4 ze součtu životního minima jednotlivce a z toho, kolik jsou normativní náklady na bydlení (bydlení v nájmu pro jednu osobu v obci do 99 999 obyvatel).

O tom, kolik je životní minimum nebo kolik jsou normativní náklady na bydlení, nebylo doposud nikdy sporu. Obě částky jsou určeny příslušným nařízením vlády, a nebyl zde prostor pro žádné pochybnosti.