7 Hype

Jako náhradní doba zaměstnání (pro účely nároku na podporu v nezaměstnanosti), se započítává doba v pracovní neschopnosti, po skončení pracovního poměru, po kterou máte nárok na nemocenské dávky.

Viz zákon o zaměstnanosti, zákon číslo 435/2004 Sb., paragraf 41, odstavec 3:

(3) Za náhradní dobu zaměstnání se považuje doba

g) trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény osoby po skončení výdělečné činnosti, která zakládala její účast na nemocenském pojištění podle zvláštního právního předpisu, pokud si tato osoba nepřivodila dočasnou pracovní neschopnost úmyslně a pokud tato dočasná pracovní neschopnost nebo nařízená karanténa vznikla v době této výdělečné činnosti nebo v ochranné lhůtě podle zvláštního právního předpisu.

Jako náhradní doba zaměstnání, se tedy u vás počítá doba, až od ukončení zaměstnání 31. 8. 2021. Do té doby, jste byla zaměstnaná.

Nárok na podporu v nezaměstnanosti, vám vzniká v případě, že v posledních 2 letech (před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání), máte alespoň 12 měsíců doby účasti na důchodovém pojištění.