6 Hype

Se začátkem nového roku, bývá spojena řada různých změn. Jedna z nich se týká i výpočtu nemocenské. Od 1. 1. 2022, začínají platit nové redukční hranice, které se používají pro výpočet nemocenské (nemocenských dávek od státu i náhrady mzdy za nemoc od zaměstnavatele).

V následující kalkulačce, si můžete spočítat, kolik dostanete od zaměstnavatele, za prvních 14 dní na neschopence, v roce 2022.

Zaměstnancům s hrubou mzdou okolo 40 tisíc korun hrubého, se v roce 2022, zvýší nemocenská o cca 300 Kč, za prvních 14 dní. U dalších, to může být i o více.

Pokud se vám stane nějaký úraz nebo onemocníte, pak máte během neschopenky, postupně nárok na dvě různé „dávky“:

  • Prvních 14 dní, vám zaměstnavatel platí náhradu mzdy za nemoc (nemocenská od zaměstnavatele)
  • Od 15 dne na neschopence, máte nárok na nemocenské dávky (nemocenská od státu – od ČSSZ)

Prvních 14 dní, dostáváte 60% z průměrného hrubého hodinového výdělku (za neodpracované hodiny). Od 15 dne dostáváte nemocenské dávky, ve výši 60 – 72% z redukovaného denního vyměřovacího základu (za každý kalendářní den).