2 Hype

Obávám se, že v tomto případě to bude záležet jen na dobré vůli vašeho zaměstnavatele. Můžete se s ním zkusit domluvit, jestli bude souhlasit se stažením výpovědi. Nebo případně se s ním můžete zkusit domluvit na tom, že necháte „doběhnout“ výpovědní lhůtu a následně uzavřete novou smlouvu, třeba už jen na dobu určitou (do porodu). Ale je to na rozhodnutí zaměstnavatele, nic ho do podobné dohody „nenutní“  Jiná situace by byla, pokud by vám výpověď dal on. Těhotenství je určitá „ochrana“ podobně třeba jako pracovní neschopnost. Platí obecný zákaz výpovědi během těhotenství, takže pokud byste zaměstnavateli oznámil, že jste těhotná, pak byste na tom byla lépe. Pokud jste ale výpověď podala vy, pak toto neplatí.