5 Hype

Prodloužení výpovědní doby, z důvodu pracovní neschopnosti zaměstnance, se týká pouze případů, kdy byla výpověď dána zaměstnavatelem.

Zákon zde pamatuje na to, že když zaměstnanec dostane výpověď od svého zaměstnavatel, tak následně potřebuje dostatečný čas, na hledání nového zaměstnání. Proto je zde výpovědní doba.

Pokud by byl zaměstnanec v pracovní neschopnosti i po skončení zaměstnání, a tedy neschopen nástupu do nového zaměstnání, tak by to pro něj mohlo mít negativní důsledky.

Proto je zde určitá ochrana, že se výpovědní doba může prodloužit. Viz. Zákoník práce, zákon číslo 262/2006 Sb., paragraf 53, odstavec 2.

Stejně tak je zde ochrana, v podobě zákazu výpovědi od zaměstnavatele, během vaší pracovní neschopnosti.