6 Hype

Stejně, jako skoro každý rok, i od začátku roku 2022, dochází ke zvýšení nezabavitelné částky. Ta je určena příslušným zákonem (a souvisejícími nařízeními). Vyplývá z toho, jaké je aktuální životní minimum a normativní náklady na bydlení. K dalšímu zvýšení nezabavitelné částky, pak dojde ještě jednou, od začátku dubna 2022 (od 1. 4. 2022).

Pokud jste v insolvenci (nebo máte exekuci), pak vám při srážkách ze mzdy (nebo i z jiného příjmu) musí zůstat nejméně toto nezabavitelné minimum. A k tomu ještě jedna třetina ze zbylé části  příjmu (při insolvenci nebo exekuci z důvodu přednostní pohledávky). Nebo dvě třetiny ze zbylé části příjmu (u exekuce z důvodu nepřednostní pohledávky).

Základní nezabavitelná částka, se od 1. 1. 2022 zvyšuje. Od začátku roku, totiž dochází ke zvýšení normativních nákladů na bydlení (na 6815Kč), ze kterých se následně vypočítá nezabavitelné minimum.

Životní minimum, které také ovlivňuje výpočet nezabavitelné částky, se na začátku roku 2022 nemění (3860 Kč). Ke zvýšení dochází až od začátku dubna 2022, kdy se životní minimum jednotlivce zvýší o 390 Kč na 4250 Kč.

Na konci ledna, bylo také schváleno mimořádné zvýšení normativních nákladů na bydlení, kvůli vysoké ceně elektřiny a plynu. Zde je ale problém, protože se kvůli tomu měnil zákon, a Ministerstvo spravedlnosti a soudy se nyní neshodnou, jak by se mělo počítat nezabavitelné minimum.