7 Hype

Insolvence fyzické osoby (resp. osobní bankrot) je jednou z možností, jak řešit velmi vysoké dluhy. Při splnění podmínek, je možné obrátit se na soud, který nařídí soudní oddlužení. A to  tak, že se rozprodá majetek dlužníka, a je ustaven splátkový kalendář, a dlužník v insolvenci splácí pět roků (nebo jen 3 roky) postupně své závazky. Pokud splní podmínky stanovené zákonem, pak mu na konci oddlužení, může být zbytek dluhů odpuštěn.

Splátky při osobním bankrotu (insolvenci fyzické osoby) se počítají stejně, jako když je nařízena exekuce na plat. Postup výpočtu splátek u insolvence je tak stejný jako v případě exekuce na přednostní pohledávku.

Aby soud umožnil zahájení osobního bankrotu, musí být dlužník schopen v následujících 5 letech splácet alespoň minimální splátku. Ta je ve výši dvojnásobku toho, co musíte během insolvence platit insolvenčnímu správci. Jedná se o částku 1089 Kč. Takže minimální splátky během insolvence je  2 178 Kč.

Proto je nutné u soudu dokládat váš příjem za předchozí roky a také očekávané příjmy v následujících letech. Pokud by vaše příjmy byly příliš nízké a závazky naopak příliš vysoké, pak soud s největší pravděpodobností žádost o insolvenci zamítne.