5 Hype

Na rodičovský příspěvek, je nárok do doby, než má dítě 4 roky, nebo než je vyčerpána celá částka.

Současně ale platí, že na rodičovský příspěvek je nárok, jen u nejmladšího dítěte v rodině. Ve chvíli, kdy se narodí další dítě, nebo kdy vznikne nárok na mateřskou (PPM) na další dítě, tak zaniká nárok na rodičovský příspěvek.

Viz. Zákon o státní sociální podpoře, zákon číslo 117/1995 Sb., paragraf 30b:

(3) Má-li v rodině jeden z rodičů v kalendářním měsíci nárok na peněžitou pomoc v mateřství nebo nemocenské poskytované v souvislosti s porodem, rodičovský příspěvek náleží, jen je-li vyšší, a to ve výši rozdílu mezi rodičovským příspěvkem a těmito dávkami nemocenského pojištění. Jako nárok na nemocenské podle věty první se posuzuje nárok na náhradu uvedenou v § 5 odst. 1 písm. b) bodu 53i).

Nárok na „mateřskou“ (PPM – peněžitou pomoc v mateřství), vzniká při splnění příslušných podmínek, v době 6 – 8 týdnů před porodem.