7 Hype

Očekávání ohledně prvního Milostivého léta byla velká, realita trochu pokulhávala (viz dále). Proto nyní Ministerstvo spravedlnosti navrhuje, aby se Milostivé léto, ještě jednou zopakovalo. A to hned v roce 2022.

Ministerstvo předložilo návrh novely zákona o exekucích (Exekuční řád), kde navrhuje druhé Milostivé léto, na podzim 2022:

  • Druhé Milostivé léto by bylo od 1. září 2022 až do konce roku (do 31. 12. 2022)
  • Týkalo by se to opět hlavně exekucí za dluhy vůči státu (ale ne všech, např. Finanční úřady, si vymáhání dluhů řeší jinak)
  • Poplatek za ukončení exekuce by byl dvojnásobný – poprvé to bylo 750 Kč bez DPH (tj. 907,50 Kč s DPH), podruhé by to bylo 1500 Kč bez DPH (1815 Kč s DPH)
  • Některé podmínky by byly jasněji definovány (povinnost exekutora odpovědět písemně do 15 dní, přesný postup, jak se budou počítat náklady exekuce před začátkem Milostivého léta II., apod.)