5 Hype

Pro výpočet nemocenských dávek (kam spadá i „mateřská“ – peněžitá pomoc v mateřství), je rozhodným obdobím, zpravidla posledních 12 kalendářních měsíců.

Pokud byste ale v současné pracovní neschopnosti, a následně i na rizikovém těhotenství, byla tak dlouho, že by to pokrylo celých 12 měsíců, pak se výpočet vyměřovacího základu pro mateřskou (peněžitou pomoc v mateřství), provede z předchozího kalendářního roku.

Viz zákon o nemocenském pojištění, zákon číslo 187/2006 Sb.,

(3) Rozhodným obdobím je období 12 kalendářních měsíců před kalendářním měsícem, ve kterém vznikla sociální událost, pokud se dále nestanoví jinak.

(6) Nemá-li zaměstnanec v rozhodném období stanoveném podle odstavce 3 vyměřovací základ nebo není-li v rozhodném období alespoň 30 kalendářních dnů, jimiž se dělí vyměřovací základ, je rozhodným obdobím první předchozí kalendářní rok, v němž byl dosažen započitatelný příjem a je v něm alespoň 30 kalendářních dnů, jimiž se dělí vyměřovací základ. Rozhodné období podle věty první začíná nejdříve dnem vzniku pojištění zaměstnance. První předchozí kalendářní rok se zjišťuje postupně od roku, v němž vznikla sociální událost.