12 Hype

Prodloužení výpovědní doby, pokud je zaměstnanec v pracovní neschopnosti, se opravdu týká jen situace, kdy se jedná o výpověď ze strany zaměstnavatele. A i to jen v případě, že na tomto prodloužení výpovědní doby zaměstnanec trvá.

Logika je zde taková, že výpovědní doba je mimo jiné určena proto, aby si zaměstnanec mohl najít nové zaměstnání, což během pracovní neschopnosti moc nemůže.

V případě, že výpověď dal zaměstnanec, nebo se jedná o ukončení pracovního poměru dohodou (či ve zkušební době), tak zde žádné prodlužování výpovědní doby není.

Viz paragraf 53, odstavec 2, zákoník práce (zákon číslo 262/2006 Sb.):

(2) Byla-li dána zaměstnanci výpověď před počátkem ochranné doby tak, že by výpovědní doba měla uplynout v ochranné době, ochranná doba se do výpovědní doby nezapočítává; pracovní poměr skončí teprve uplynutím zbývající části výpovědní doby po skončení ochranné doby, ledaže zaměstnanec sdělí zaměstnavateli, že na prodloužení pracovního poměru netrvá.