11 Hype

Nárok na dovolenou, vám vzniká, pokud máte „odpracovány“ alespoň 4 týdny (4 násobky týdenní pracovní doby), v daném kalendářním roce. Po 4 týdnech, máte nárok 4/52 z celkové výměry dovolené.

Mateřská dovolená, se pro nárok na dovolenou, posuzuje jako „výkon práce“, tj. stejně, jako byste v zaměstnání čerpala běžnou dovolenou, nebo normálně pracovala.

Pokud v daném kalendářním roce, odpracujete alespoň 12 týdnů, pak se vám pro nárok na dovolenou, může započítat až 20 týdnů, z doby na nemocenské nebo rodičovské.

Tj. pokud byste do konce roku byla 12 týdnů na mateřské dovolené, nebo na řádné dovolené nebo týdnů skutečně pracovala, pak máte nárok minimálně na 32/52 z celkové výměry dovolené.

V roce 2022 by to pak bylo obdobné. Pokud byste v tomto roce, byla alespoň 12 týdnů na mateřské, nebo řádné dovolené, nebo skutečně pracovala, pak se vám pro nárok na dovolenou započítá i dalších 20 týdnů, z rodičovské dovolené.