6 Hype

V  souvislosti s mateřskou a rodičovskou dovolenou platí určitá ochrana. Ta zahrnuje jednak zákaz výpovědi pro těhotnou ženu, dále pak zákaz výpovědi během mateřské nebo rodičovské dovolené (ten se vztahuje jak na ženu, tak i na muže, pokud by čerpal příslušnou dovolenou).  Tato ochrana sice platí i během pracovní smlouvy na dobu určitou (ani při ní ve výše uvedených případech nemůže být dána výpověď). Na druhou stranu ale zaměstnavatel nemá žádnou povinnost smlouvu na dobu určitou prodloužit, takže ta může zaniknout i během těhotenství, mateřské nebo rodičovské dovolené.

Platí zde i ustanovení o zařazení na původní pozici. Zde už ale záleží na tom, jestli se jedná o návrat po mateřské dovolené nebo až po rodičovské dovolené. Pokud se jedná o návrat do zaměstnání po mateřské dovolené (prvních 28 týdnů, pokud se narodilo jedno dítě), pak má zaměstnavatel povinnost zaměstnance zařadit na stejné místo