5 Hype

Pracovní neschopnost z důvodu rizikového těhotenství se nijak neliší od pracovní neschopnosti z jakéhokoliv jiného důvodu (nemoc, úraz apod.). Takže je zde povinnost dodržovat režim povolených vycházek a popř. i léčebný režim stanovený lékařem.

Obecně platí, že ošetřující lékař vám může povolit vycházky maximálně v rozsahu 6 hodin v době od 7:00 do 19:00. Mimo dobu vycházek se musíte zdražovat v místě pobytu, které je uvedeno v neschopence.

Viz zákon o nemocenském pojištění, zákon číslo 187/2006 Sb., paragraf 56: