4 Hype

Ve svém dotazu poměrně volně zacházíte s termíny „rodičovská“ a „mateřská“, takže si je dovolím trochu upřesnit, abychom si vzájemně rozuměli.

Mateřská dovolená trvá pod dobu 28 týdnů, začíná 6 – 8 týdnů před porodem a obvykle během ní dostáváte peněžitou pomoc v mateřství. Rodičovská dovolená pak navazuje na mateřskou dovolenou a může být maximálně do 3 roků dítěte. Během ní dostáváte rodičovský příspěvek.

V době, kdy jste na rodičovské dovolené, a dostáváte rodičovský příspěvek, pak není žádné omezení v tom, že byste nemohla vykonávat nějakou výdělečnou činnost. Navíc na rodičovský příspěvek máte nárok, i kdybyste ukončila rodičovskou dovolenou a vrátila se zpět do původního zaměstnání.