4 Hype

Rozdíl mezi tím, kdy jste nezaměstnaná, v pracovní neschopnosti, a dostáváte nemocenské dávky a mezi tím, když jste nezaměstnaná a dostáváte podporu v nezaměstnanosti, není příliš velký. V obou případech dostáváte nějakou finanční dávku (její výše se liší v závislosti na výši vašeho příjmu). V obou případech za vás stát odvádí zdravotní pojištění. A oba případy by v zásadě neměli mít vliv na výši „mateřské“ (PPM, peněžité pomoci v mateřství).

Pokud splňujte podmínky pro přiznání nároku na podporu v nezaměstnanosti – tedy „odpracovaná doba“ (resp. doba důchodového pojištění), v délce nejméně 12 měsíců za poslední dva roky, pak byste měla mít nárok na podporu v nezaměstnanosti.