3 Hype

Co se týká nezaplacených pokut za dopravní přestupky (třeba pokuty za rychlost nebo jiné pokuty za dopravní přestupky udílené Policií ČR v blokovém řízení), ty se dají zjistit relativně snadno.

Samotného mě to překvapilo, ale pokuty má na starosti (mimo jiné) celní správa. Sice nevím, jak souvisí clo a pokuty, ale budiž (ono to je asi dáno tím, že po vstupu do EU neměli najednou celníci „co dělat“, a tak mají od roku 2016 kompetence k vybírání a vymáhání většiny pokut, poplatků a odvodů uložených jinými správními orgány, kterou z důvodu, že ukladatelem je jiný orgán, než který vybírá nebo vymáhá, se nazývá „dělenou správou“.)

Takže stačí na internetu najít příslušný celní úřad (seznam celních úřadů) a zajít tam nebo zavolat. Na základě rodného čísla (které se pak používá jako variabilní symbol při placení pokuty) jsou schopni říci, jestli na vás neevidují nějakou nezaplacenou pokutu.